Elektritööd

Elektripaigaldiste ehitus ja uuendamine

Automaatikatööd

Elektripaigaldiste hooldus

TV, arvuti, ATS lahendused

Elektriseadmete remont

Elektrotehnilised kontrollmõõtmised

Tehniline kontroll