ProjekteerimineElektripaigaldiste projekteerimine - Elektrivarustus, tugevvoolupiagaldised, nõrkvoolupaigaldised, hoone automaatika, tööstusautomaatika, targamaja süsteemid, primaar- ja sekundaarahelad.

Pakkume ka:

Kütte ja ventilatsiooni projekteerimine - Soojussõlmed, põrandakütte, õhkütte, elamute ja tööstushoonete ventilatsioon.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine - Olmeveevarsutus, drenaaz, olmekanalisatsioon.

Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine