JNX Service oli loodut 2011 aastal. Firma tegeleb oma põhitegevusena elektripaigaldiste projekteerimisega, automaatika/elektripagalduse ehitamisega,hooldusega ning erilahenduste teostamisega. Firma personal omab pikkaajalist kogemust elektrivaldkondades.

Oma tegevuses lähtume EVS standarditest:

EVS-EN 50110-1 “Elektripaigaldiste käit”

EVS-HD 60364-4-41“Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest”

EVS-HD 60364-4-42 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest”

EVS-HD 60364-4-43 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse”

EVS-HD 60364-7-701 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-701: Nõuded eripaigaldistele ja – paikadele. Vanne ja dusse sisaldavad ruumid”

EVS-HD 60364-7-703 “Ehitiste elektripaigaldised. Osa 7-703: Nõ:uded eripaigaldistele ja –paikadele. Saunakeriseid sisaldavad ruumid ja kabiinid”

EVS-HD 60364-7-714 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-714: Nouded eripaigaldistele ja - paikadele. Välisvalgustuspaigaldised“

Seadme ohutuse seadus ja muud.

Teie mured ja soovid on meile olulised sest soovime neid lahendada ja teostada Teie jaoks parimal viisil.info@jnx.ee

Reg. number 12934469

MTR Number:TEL002664

A-Pädevusklass

TEL.: +372 58450679

JNX OÜ